K3參觀科學館

高班學生前往「香港科學館」進行參觀活動,透過親身體驗讓學生認識電的作用和特性,了解展品背後的科學知識和體會學習科學的趣味。

9-11-2018

 slide  slide  slide  slide  slide  slide  slide  slide